stanowisko:
 ZASTĘPCA KIEROWNIKA ODDZIAŁU INFORMATYCZNEGO 
 
nr konkursu:K.112-4/18
rodzaj umowy:umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
termin składania ofert:23 luty 2018r.
uwaga:Zamieszczono wynik konkursu.
  

treść ogłoszenia:  

  

lista zakwalifikowanych osób:  

  

informacja o terminie konkursu:  

  

zamieszczono wynik konkursu:  

  
informacje dodatkowe: 
Pierwszy etap konkursu polega na selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych
  

 


METRYKA DOKUMENTU: 
Redaktor Informacji:Magdalena Peters
Zamieszczający Informację:Tomasz Niklas
Data zamieszczenia Treści:13.02.2018 r.
Data Modyfikacji Treści:19.03.2018 r.