Zgodnie z zarządzeniem z dnia 07 marca 2017 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku zamieszcza WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU  w sprawie XIII Ns 1411/12. W załączeniu kopia dokumentu.

 

 METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: 
 Zamieszczający Informację: Tomasz Niklas
 Data zamieszczenia Treści: 17.03.2017 r.
 Data Modyfikacji Treści: ---