Zgodnie z zobowiązaniem z dnia 17 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku zamieszcza ZOBOWIĄZANIE O ZŁOŻENIE DO DEPOZYTU  w sprawie XIII Ns 996/18. W załączeniu kopia dokumentu.

 

 METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: 
 Zamieszczający Informację: Tomasz Niklas
 Data zamieszczenia Treści: 12.04.2019 r.
 Data Modyfikacji Treści: ---