KONTA BANKOWE

Rachunek dochodów budżetowych

konta, na które należy wpłacać opłaty sądowe, koszty sądowe, wpisy, odpisy, grzywny, ogłoszenia w MSiG

Wpłaty należy kierować na rachunki przypisane do konkretnego Wydziału


NBP O/O Gdańsk

 

SWIFT: NBPLPLPW

 I Wydział Cywilny

19 1010 0055 3313 0040 6400 0001

 II Wydział Karny

89 1010 0055 3313 0040 6400 0002

 III Wydział Ksiąg Wieczystych

62 1010 0055 3313 0040 6400 0003

 IV Wydział Gospodarczy

35 1010 0055 3313 0040 6400 0004

 V Wydział Gospodarczy

08 1010 0055 3313 0040 6400 0005

 VI Wydział Gospodarczy

78 1010 0055 3313 0040 6400 0006

 VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

51 1010 0055 3313 0040 6400 0007

 VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

24 1010 0055 3313 0040 6400 0008

 IX Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów

94 1010 0055 3313 0040 6400 0009

 XII Wydział Wykonawczy

13 1010 0055 3313 0040 6400 0012

 XIII Wydział Cywilny

83 1010 0055 3313 0040 6400 0013

 Sekcja ds. Egzekucyjnych w XIII Wydziale  Cywilnym

21 1010 0055 3313 0140 6400 0013

 Sekcja ds. rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym w I Wydziale Cywilnym

54 1010 0055 3313 0140 6400 0001


 

Rachunek sum na zlecenie

zaliczki na biegłych, kuratorów, tłumaczy oraz opłata za wpis do Rejestru Spadkowego (5 zł)

 

NBP O/O Gdańsk

38 1010 1140 0207 1813 9800 0000

SWIFT: NBPLPLPW

 


INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁAT ZA WPISY DOKONYWANE W REJESTRZE SPADKOWYM

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących opłat za wpisy dokonywane przez sąd w Rejestrze Spadkowym – opłaty za wpisy w wysokości 5 zł winny być dokonywane na niżej wskazany rachunek bankowy sum na zlecenie Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ  w Gdańsku: 

 

NBP O/O Gdańsk

38 1010 1140 0207 1813 9800 0000

W tytule przelewu należy wskazać sygn. sprawy i stronę – np. XIII Ns 123/16 os. zmarła Jan Kowalski - za wpis do Rej. Spadkowego


 

Rachunek sum depozytowych

poręczenia, wadia, kaucje, zabezpieczenia majątkowe, ceny nabycia

 

BGK

54 1130 1017 0021 1000 9790 0004 (PLN)

27 1130 1017 0021 1000 9790 0005 (USD)

11 1130 1017 0021 1000 9790 0002 (EUR)

38 1130 1017 0021 1000 9790 0001 (CHF)

81 1130 1017 0021 1000 9790 0003 (GBP)

SWIFT: GOSKPLPLW

 

UWAGA!

W tytule przelewu prosimy o wskazanie sygnatury sprawy /wydziału oraz z jakiego tytułu dokonywana jest wpłata.


 


METRYKA DOKUMENTU: 
Redaktor Informacji:Agnieszka Banaszak
Zamieszczający Informację:Krzysztof Parteka
Data zamieszczenia Treści:29.09.2017r.
Data Modyfikacji Treści:29.09.2017r.